တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို မ်ိဳးဆက္တစ္ခုျပီးတစ္ခု ဆက္ခံေစရန္ တရုတ္ဆို

(GMT+08:00)2023-02-07 16:23:19  

ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္စိန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က တရုတ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ရိုးရာ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရးရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း တည္ ေဆာက္ေရးသည္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ မ်ားစြာရရွိခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူတို႔အား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ထင္ရွား သိသာစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာသည့္အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈႏွင့္ စည္ပင္သာယာမႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္- ကေမၻာဒီးယား သံတမန္ ဆက္ဆံေရးထားရွိခဲ့သည့္ ၆၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ႏွစ္ႏွင့္ တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား ခ်စ္ၾကည္ ေရးႏွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းကို လက္မလႊတ္ဘဲ တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို မ်ိဳးဆက္တစ္ခုျပီးတစ္ခု ဆက္ခံေစရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။