ေႏြဦးထြန္ယက္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုရန္ ႏြားတိုက္ပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-02-07 16:18:33  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ Baba ရြာတြင္ ႏြားတိုက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုႏြားတိုက္ပြဲတြင္ အနီးတစ္ဝိုက္ရြာမ်ားမွ ႏြား၁၄ေကာင္တို႔သည္ တိုက္ပြဲဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏြားတိုက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ေႏြဦးထြန္ယက္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုကာ ႏွစ္သစ္တြင္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္၍ စပါး အထြက္ေကာင္းရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။