ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တူရကီႏွင္႔ ဆီးရီးယား ငလ်င္ေဘးႀကီးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင္႔ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားတို႔ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2023-02-07 16:21:44  

  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တူရကီႏွင္႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၌ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ေဘးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင္႔ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားတို႔ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

        ရွီက်င္႔ဖိန္က အေဆြေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ေဘးႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာ ဆံုးရံႈးမႈ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ျခင္းကို ၾကားရ သျဖင္႔ မိမိသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေသဆံုးသူမ်ား အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင္႔ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ္႔ေၾကာင္း ေဖၚျပပါေၾကာင္း၊ သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ အေဆြေတာ္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားသည္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို အျမန္ဆံုး ေက်ာ္လႊားၿပီး ရပ္ရြာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။