ေဟာင္ေကာင္ “ျပန္လာၿပီ”၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္သစ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပး

(GMT+08:00)2023-02-07 16:12:14  

ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ကစၿပီး တရုတ္ျပည္မႀကီးန႔ဲ ေဟာင္ေကာင္ အၾကား ဝင္ထြက္မႈ ဂိတ္ေတြ ဘက္စုံ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီ။ ဝင္ထြက္မႈ လူဦးေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မႈေတြ ဖ်က္သိမ္းတဲ႔ အျပင္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းထားဖုိ႔လည္း မလုိေတာ႔ဘူး။ Bloomber သတင္းဌာနက အဲဒါဟာ ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပန္လည္ ရွင္သန္ေရးဆုိင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ အစုိးရ အရာရွိေတြက ေဟာင္ေကာင္က “ျပန္လာၿပီ”လုိ႔ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဘ႑ာေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အစုိးရေရးရာ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ တျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ နာလန္ျပန္ထူမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ပုိ႔ကုန္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ တည္ၿငိမ္စြာ တုိးတက္သြားမယ္လုိ႔ ဒီလ ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အေမရိကန္ CNN ဝက္ဘ္ဆုိက္ကလည္း ဒီနွစ္ ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈနႈန္းဟာ ၃.၅ ရာခုိင္နွုန္း ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ေဒသဟာ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး၊ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ရင္ ကမၻာႀကီးကလည္း ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အခြင္႔အလမ္းေတြ ရွိနုိင္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္ေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ျပည္မႀကီးန႔ဲ ေဟာင္ေကာင္ အၾကား ဝင္ထြက္မႈ ဂိတ္ေတြ ဘက္စုံ ဖြင္႔လွစ္တာနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ႔ လာတာနဲ႔အမွ် ေဟာင္ေကာင္မွာ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား တုိးမ်ားလာမွာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္မႀကီးမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေငြရင္းဆဲြေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြလည္း ျမန္ဆန္စြာ တုိးတက္သြားမယ္လုိ႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မႀကီးန႔ဲ ေဟာင္ေကာင္ အၾကား ဝင္ထြက္မႈ ဂိတ္ေတြ ဘက္စုံ ဖြင္႔ လွစ္ျခင္း ဟာ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ပုိမုိ မ်ားျပားတဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တြန္းအားေတြ ရရွိ ေစနုိင္မယ္႔ အျပင္ ကမၻာႀကီးအတြက္လည္း ပုိမုိမ်ားျပားတဲ႔ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အခြင္႔ အလမ္း မ်ားကုိ ရရွိေစနုိင္မယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။