ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕မွာ ေရာင္စံုလွပေသာမီးရွဴးမီးပန္းမ်ားႏွင္႔ မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္

(GMT+08:00)2023-02-06 13:47:07  

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႔ “အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲၾကိဳဆိုျခင္း၊ မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္ျခင္း” မီးရွဴးမီးပန္းႏွင္႔မီးထြန္းပြဲကို ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ ခ်န္ထန္က်န္းျမစ္နားတြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။