ရထားေပၚတြင္ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲ

(GMT+08:00)2023-02-06 13:50:20  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ ရိုးရာ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ီလင္မွ ေဘက်င္းသို႔ သြားသည့္ G3624 ရထားေပၚရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအား ေႏြးေထြးေသာ ခရီးစဥ္ကို ခံစားႏုိင္ရန္ ရထားတြဲမ်ားကို ႀကိဳတင္အလွဆင္ထား႐ုံသာမက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အထူးျပင္ဆင္ထားျပီး ခရီးသည္မ်ားႏွင့္အတူ မုန္႔လံုး ေရေပၚ ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ရထားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပြဲေတာ္၏ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကို ခရီးသည္မ်ား အတြက္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အျပင္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္အတူ မီးပုံးပေဟဠိမ်ားကိုလည္း  ကစားခဲ့ၾကပါသည္။