တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဒသမ်ားစြာတြင္ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ မီးထြန္းပြဲမ်ား က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-02-06 13:49:36  

ႏွစ္သစ္၏ ပထမဆံုး လျပည့္ေန႔သည္ တရုတ္ရုိးရာ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက ထိုပြဲေတာ္အတြက္ က်င္းပေသာ မီးထြန္းပြဲမ်ားသည္ အလြန္စည္ကားပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ စူးက်ိဳးျမိဳ႕၊ ရွမ္ဟိုင္းရုယြန္းဥယ်ာဥ္၊ စီခၽြမ္း ဇီကုန္႔ျမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ မီးထြန္းပြဲမ်ားကို  ၾကည့္ရႈၾကရေအာင္။