၂၀၂၃ ခုနွစ္ တရုတ္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အရွိန္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု JPMorgan Chase China ၏ CEO ဆုိ

(GMT+08:00)2023-02-05 10:43:01  

 မၾကာမီက JPMorgan Chase China ၏ CEO Mark Leung က နယူးေယာက္ၿမိဳ႔၌ China Media Groupမွ အင္တာဗ်ဴးကုိ လက္ခံေျဖၾကားရာတြင္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ကာလ အတြင္း တရုတ္ျပည္ စားသုံးမႈ ပမာဏ တုိးလာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အားေကာင္းၿပီး တရုတ္ျပည္၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ျပဆုိေၾကာင္း၊ စားသုံးမႈသာမကဘဲ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဆုိင္ရာ အမွာစာမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလည္း ထင္ရွားသိသာစြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္လာသည္နွင္႔အမွ် တရုတ္ျပည္၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး အခြင္႔အလမ္း တုိးလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။