တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃ သန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့သည္

(GMT+08:00)2023-02-05 13:18:30  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ စန္းတုန္းျပည္နယ္ Yantai ဆိပ္ကမ္းတြင္ တင္ပုိ႔မည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ro-ro သေဘၤာျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းမ်ားအရ ယမန္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္ပို႔မႈသည္ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီ၏ ၂.၆၁ သန္းကို ေက်ာ္လြန္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ဒုတိယအမ်ားဆုံး တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။