မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆိုရန္ ေရာင္စုံလႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပ

(GMT+08:00)2023-02-05 13:33:24  

တ႐ုတ္မုန္႔လုံးေရေပၚပြဲေတာ္နီးကပ္လာသည့္အခါသမယတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစုံကို က်င္းပၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္စီခြၽမ္းျပည္နယ္ ဟြာယင္ၿမိဳ႕မွ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တုန္းဖန္းေက်း႐ြာတြင္"ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ခံစားျခင္းျဖင့္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးျခင္း"ျဖစ္ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္စန္းတုန္း ျပည္နယ္ ယန္ခ်င္ခရိုင္ရွိ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ရႈခင္းသာ ေနရာတြင္ နဂါးႏွင့္ျခေသၤ့အကၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္စီခြၽမ္းျပည္နယ္ ဟြာယင္ၿမိဳ႕မွ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တုန္းဖန္းေက်း႐ြာတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ ေကာက္ညွင္းမုန႔္ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႕တြင္တ႐ုတ္အန္းေဟြး ျပည္နယ္ ဟြိဳင္ေပၿမိဳ႕ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မီးပုံးပေဟဠိမ်ားကို ေျဖဆိုၾကသည္။