ဟိုင္ကိုၿမိဳ႕၌ မုန္႔လုံးေရေပၚပဲြေတာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ား ရိုးရာဝတ္စံုျဖင္႔ လွည္႔လည္ၾကည္႔ရႈ

(GMT+08:00)2023-02-04 16:17:37  

        မုန္႔လုံးေရေပၚပဲြေတာ္ ေရာက္လာေတာ႔မည္႔ အခါသမယတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္ကိုၿမိဳ႕ ဝမ္႔လ်ဴ ဥယ်ာဥ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ၊ မီးပံုးပဲြ၊ မီးပုံးပေဟဠိမ်ား စသည္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ကာ ႀကိဳဆိုသည္။