ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဂႏၱဝင္အေဆာက္အအံုပုံစံမ်ားအား ေရခဲႏွင္႔ဆီးႏွင္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ကာ တရုတ္ႏုိင္ငံ “ေရခဲျမိဳ႕ေတာ္”၌ ျပသ

(GMT+08:00)2023-02-03 16:08:43  

တရုတ္ႏုိင္ငံ “ေရခဲျမိဳ႕ေတာ္”ဟု ေခၚေသာ ေဟလံုက်န္းျပည္နယ္ Harbinျမိဳ႕ရွိ Harbin ေရခဲႏွင္႔ဆီးႏွင္းကမၻာၾကီး၌ ရွန္ဟုိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ (၈)ႏုိင္ငံမွ ဂႏၱဝင္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေရခဲႏွင္႔ဆီးႏွင္းရႈခင္းပံုျဖင္႔ ျပသထားျပီး ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။