ေႏြဦးပြဲေတာ္ကာလတြင္ ဂ်ီနန္ျမိဳ႕ ကုလားမေျခေထာက္အဖြဲ႕သည္ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ လမ္းေပၚမွာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ

(GMT+08:00)2023-02-03 16:31:48  

ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ရက္ေန႔က ရွန္းတြန္းျပည္နယ္ ဂ်ီနန္ျမိဳ႕ ေဟြလူမိ်ဳးလူေနရပ္ကြက္တြင္ ကုလားမေျခေထာက္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေနတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ရွီးကြမ္းကုလားမေျခေထာက္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိျပီး ဂ်ီနန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဆုံး ကုလားမေျခေထာက္အကအဖြဲ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း ဂ်ီနန္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကတာျဖစ္ပါသည္။