ရွန္ဟိုင္း Zhongshan ဥယ်ာဥ္က သစ္ပင္ေပၚ ပန္းခ်ီဆြဲထားသည္မွာ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ တိရစာၦန္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ အသက္ဝင္လွသည္

(GMT+08:00)2023-02-03 16:23:09  

ရွန္ဟိုင္း Zhongshan ဥယ်ာဥ္ရွိ သစ္ပင္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ အေခါက္မ်ားပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အေပါက္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥယ်ာဥ္အား ရွန္ဟိုင္းအႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ပန္းၿခံတြင္း သစ္ပင္မ်ား ျပင္ဆင္ျခယ္သေရး ပေရာဂ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး သစ္ပင္ႀကီး ၈ ပင္အတြက္ ေဆးေရာင္စုံမ်ားျဖင့္ တိရစာၦန္ငယ္ပံုမ်ား ျခယ္မႈန္းခဲ့ၾကပါသည္။