တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ကုန္စည္ျပပြဲကို ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2023-02-03 16:04:42  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲကို ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ ဟိုင္ခိုျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ကုန္စည္ျပပြဲ၏ စုစုေပါင္း ျပခန္းဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ ၁သိန္းရွိျပီး ၄င္းအနက္ ႏိုင္ငံတကာ ျပခန္းဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ ၈ ေသာင္း ရွိကာ ျပည္တြင္းျပခန္းဧရိယာ စတုရန္းမီတာ၂ ေသာင္းရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းရရွိပါသည္။