ေပက်င္းမုန္႔လံုးေရေပၚဆိုင္ေဟာင္းတြင္ ဝယ္ယူသူမ်ား ျဖင့္စည္ကားေန

(GMT+08:00)2023-02-03 16:32:54  

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္မွစ၍ ေပက်င္းဇီခ်ိခို က်င္ေဖာင္စားေသာက္ဆိုင္တြင္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၁လပိုင္း ၁၅ရက္ေန႔အထိ မုန္႔လံုးေရေပၚမ်ားျပဳလုပ္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစ႐ုံသာမက လာမည့္ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္မွာလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႕ပြဲေတာ္ ရသျပည့္ျပည့္စံုစံုက်င္းပႏိုင္ေစပါသည္။