ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိေသာ ေရွးေဟာင္းနံရံပန္းခ်ီကားမ်ား “အသက္၀င္”လာ

(GMT+08:00)2023-02-02 14:54:32  

မၾကာေသးမီက ေဘက်င္း Fahai ဘုရားေက်ာင္းရွိ နံရံပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာျပတိုက္ နာမည္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအား ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ပါသည္။ ယင္းျပပြဲေနရာ၌ 4K high-definition display ဖန္သားျဖင္႔ မူရင္းပန္းခ်ီကားမ်ားကို မူရင္းအခ်ိဳးအစားအတိုင္း ျပန္လည္ျပသထားၿပီး 360° သုံးဖက္ျမင္ ဖန္သားျဖင္႔ ေရွးေဟာင္းလက္မႈပညာရွင္မ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ကုိ ျပန္လည္ျပသကာ နံရံပန္းခ်ီကားမ်ား၏ မူရင္းပုံသ႑ာန္မပ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္သာေအာင္ျပသထားပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိေသာ ေရွးေဟာင္းနံရံပန္းခ်ီကားမ်ား “အသက္၀င္”လာသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္လာပါသည္။