ယခုနွစ္တြင္ တရုတ္စီးပြားေရးရွင္သန္အားနွင့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ အင္အားသည္ အျပည့္အဝ စြမ္းေဆာင္မည္ဟု တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-02-02 14:45:42  

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ရာ၌ ယခုနွစ္တြင္ တရုတ္စီးပြားေရး ရွင္သန္အားနွင့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ အင္အားကို အျပည့္အဝစြမ္းေဆာင္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ယံုၾကည္စိတ္နွင့္ တြန္းအားမ်ားကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းမည့္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။

မၾကာခင္က ကုလသမဂၢသည္ "၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ အလားအလာ" အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ျပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္  ၄.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရေၾကာင္း သတင္း အရ သိရပါသည္။