ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုင္ခံုရွည္ နဂါးအကျဖင့္ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ၾကိဳဆို

(GMT+08:00)2023-02-02 14:46:31  

ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ား  ထိုင္ခံုရွည္ နဂါးအကျဖင့္ မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ၾကိဳဆို

ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ဒရမ္တီးသံမ်ားျဖင့္ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ေယာင္ခိုရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ထိုင္ခံုရွည္ နဂါးအကအဖြဲ႔သည္ ထိုင္ခံုရွည္ ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မီတာ ၁၀၀ ရွည္သည့္ ထိုင္ခံုနဂါးနဲ႔ နဂါးအက ကၿပီး မုန္႔လံုးေရေပၚပြဲေတာ္ကို ၾကိဳဆို ၾကပါသည္။

 ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ ဖုယန္ရပ္ကြက္  ေယာင္ခိုရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ထိုင္ခံုရွည္နဂါးအကသည္ နွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သမိုင္းရွိသည့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။