"ေရခဲၿမိဳ႕ေတာ္" Harbinရွိ "စိန္ပင္လယ္"သည္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္

(GMT+08:00)2023-02-02 14:53:45  

ယခုအခ်ိန္တြင္ "ေရခဲၿမိဳ႕ေတာ္" Harbinသည္ ေရခဲႏွင့္ဆီးႏွင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း “ေ႐ႊရာသီ” ျဖစ္ပါသည္။ Songhuaျမစ္၏ Harbinဘက္ျခမ္း ကမ္းနားေနရာသည္ Harbinေရခဲဆီးႏွင္းကမၻာ၏ ေရခဲဧရိယာတြင္ ျမစ္ေရမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုး ေအးခဲ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ျပန႔္က်ဲဲေနေသာ ေရခဲပုံေဆာင္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားက "စိန္ပင္လယ္"ဟု ေခၚဆုိၾကပါသည္။ ဒါဟာ Harbinျမိဳ႕မွာ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည့္ေနရာအသစ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္လာပါသည္။