တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန႔္ကြက္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2023-02-01 15:38:42  

 ယခုလ ၃၁ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္  ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန႔္ကြက္ျပီး လိုအပ္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။