ေႏြဦးရာသီေရာက္လာေတာ့မည္၊ လယ္ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားႀကိဳးၾကိဳးစားစား လုပ္ေဆာင္ေနၾက

(GMT+08:00)2023-01-31 14:38:46  

နွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္အားလပ္ရက္အၿပီးတြင္ တရုတ္နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ လယ္သမား မ်ားသည္ ေႏြဦးထြန္ယက္ျခင္း၊ လယ္ထြန္စက္ယႏၱရားမ်ား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းနွင့္ လယ္ထြန္ျခင္းစသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အလုပ္မ်ားကို တက္တက္ႂကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု သတင္းအရသိပါသည္။