စြန္းဟြားျမစ္ေဘးမွာ ဆီးႏွင္းပင္ရႈခင္းေပၚလာ

(GMT+08:00)2023-01-31 14:42:34  

   ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔က ဂ်ီလင္ျပည္နယ္ ဂ်ီလင္ျမိဳ႕ ပင္မရပ္ကြက္တြင္ ဆီးႏွင္းပင္ရႈခင္းၾကီးျဖစ္ေပၚလာျပီး လူအေျမာက္အမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ကာလွပေနတာကို ေတြ႕ရပါသည္။