ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ခ်ံဳက်န္းခရုိင္တြင္ စပါးစတင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းပြဲေတာ္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲက်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-31 14:35:04  


ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ခ်ံဳက်န္းခရိုင္သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ စပါးစတင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပီးဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ရိုးရာပြဲေတာ္ဝတ္စုံကို ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေဒသခံ ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူစိန္လို႕ေခၚ သည့္ ပေလြကိုတီးမႈတ္ၾကၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကကာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရာသီဥတု သာယာၿပီး စပါးမ်ားအထြက္နွဳန္းေကာင္းေစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။