ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ "လခုန္" လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-31 14:39:42  

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ရက္ေန႔က ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လံုလီခရုိင္ လံုစန္းျမိဳ႕နယ္ က်ံဳဖိုင္႐ြာတြင္ ႐ြာေပါင္းစံုမွ ေျမာင္လူမ်ိဳးရြာသူရြာသားမ်ား စုစည္းၾကျပီး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲရန္ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည့္"လခုန္" လႈပ္ရွားမႈ ပြဲေတာ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ "လခုန္" လႈပ္ရွားမႈသည္ ေဒသခံေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ေစဖို႕ဆုေတာင္းၿပီး ႏွစ္သစ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ရိုးရာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ရံုသာမက ေျမာင္လူမ်ိဳး လူငယ္မ်ား ခ်စ္သူကုိ ရွာေဖြၾကတဲ့ လူမႈေရးပြဲေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။