ခ်န္ထန္ျမစ္ေပၚတြင္ “ေရႊဒီေရလိႈင္းမ်ား” ေပၚလာ

(GMT+08:00)2023-01-31 14:41:59  

ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ဟိုင္နင္းၿမိဳ႕၌ က်ေန၏ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ခ်န္ထန္ျမစ္သည္ ေရႊေရာင္ကဲ့သို႕ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ရႊန္းလဲ့တင့္ဆန္းၿပီး ဆီေဆးေရးပန္းခ်ီကားပမာ ကဗ်ာရသႏွင့္ ျပည့္စံုေနပါသည္။