ယူနန္ျပည္နယ္ ေ႐ႊလီတြင္ Psittacula roseate ၾကက္တူေ႐ြး ၁၀၀ ေက်ာ္ အုပ္စုဖြဲ႕ ပ်ံသန္းျခင္း စံခ်ိန္သစ္တင္

(GMT+08:00)2023-01-30 16:54:44  

ယခုရက္မ်ားတြင္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီျမိဳ႕၌ Psittacula roseate ၾကက္တူေ႐ြးမ်ား အပါအဝင္ ၾကက္တူေ႐ြးမ်ိဳးစုံကို ေတြ႔ရွိ ကာ ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ ေက်းငွက္ ပညာရွင္ လ်ဴယန္က ယခုအၾကိမ္ ရုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားအရ Psittacula roseate ၾကက္တူေ႐ြး အေကာင္ေရ တစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္း စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ပါျပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Psittacula roseate ၾကက္တူေ႐ြးမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းမွာ အလြန္ရွားပါးၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ တိရစာၦန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမ်ိဳးစိတ္သည္ တစ္ခ်ိန္က ကြမ္တုံျပည္နယ္ႏွင့္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။