ဟာလ္ပင္းျမိဳ႕ရွိ "ေရခဲခန္း" မ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္

(GMT+08:00)2023-01-30 16:57:27  

ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ဟာလ္ပင္းျမိဳ႕ ဗဟိုလမ္းရွိ ေရခဲခန္းတြင္ ေဟာ့ေပါ့ စားေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ဟာလ္ပင္းျမိဳ႕၏ ေရခဲႏွင့္ ႏွင္းခရီးသြားရာသီျဖစ္ျပီး သက္တမ္းႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည့္ ဗဟိုလမ္းတြင္ ေရခဲတံုးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အခန္းမ်ားသည္ ခရီသည္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ကာ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားရုိက္ၾကသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။