ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း အစားအေသာက္ စားသုံးမႈ ျမင့္တက္လာ

(GMT+08:00)2023-01-30 16:51:30  

ေႏြဦးပြဲေတာ္အားလပ္ရက္အတြင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ စားသံုးမႈ ေတြအလြန္ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စစ္တမ္းေတြအရ ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အဓိက လက္လီေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရာင္းအားသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၆.၈ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။