ထ်န္က်င္းျမိဳ႕၌ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ "Iron Flower" ေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိ ၾကည္႔ရႈခံစား

(GMT+08:00)2023-01-30 16:53:09  

    ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔က ထ်န္က်င္းျမိဳ႕၌ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ "Iron Flower" ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကုိ ၾကည္႔ရႈခံစားေနၾကပါသည္။