ရွန္းတြန္းျပည္နယ္ ခ်င္းေတာင္ျမိဳ႕ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္အၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္

(GMT+08:00)2023-01-29 16:28:30  

ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔က ရွန္းတြန္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ခ်င္းေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ေစ်းကြက္အမွာစာမ်ားေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳဆိုကာ ႏွစ္သစ္ ကိုလုပ္ငန္းမ်ားႀကိဳးစားရင္း ၾကိဳဆိုၾကပါသည္။