ေႏြဦးပြဲေတာ္ အားလပ္ရက္အတြင္း ျပည္တြင္းတြင္ လူ၃၀၈ သန္း ခရီးသြားခဲ႔သည္ဟု ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2023-01-28 15:22:24  

တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဒတာစင္တာမွ တြက္ခ်က္မႈအရ ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အားလပ္ရက္အတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားသူဦးေရ ၃၀၈ သန္း ရွိျပီး ၂၀၂၂ခုႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္ကာလကထက္ ၂၃.၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အလား တူ ကာလ၏ ၈၈.၆ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္း ဝင္ေငြသည္ ယြမ္ ၃၇၅.၈၄၃ ဘီလီယံ ႐ွိၿပီး ၂၀၂၂ခုႏွစ္အလားတူ အခ်ိန္ကာလက ထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အလားတူကာလ၏ ၇၃.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။