ေကြ႔က်ိဳး ေျမာင္ လူမ်ိဳး ေက်းရြာတြင္ ႏြားဘုရင္ ေနရာလုပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-28 11:03:15  

တရုတ္နွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္တြင္ ေကြ႔က်ိဳး ျပည္နယ္ လံုလီခရိုင္ ေျမာင္ လူမ်ိဳး ေက်းရြာတြင္ သတၱမ အၾကိမ္ေျမာက္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ႏြားဘုရင္ ေနရာလုပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေဒသခံေက်းရြာနွင့္ အနီးပတ္လည္ ေျမာင္လူမ်ိဳးေက်းရြာမ်ားမွ ႏြား ေကာင္ေရ ၂၀ ေက်ာ္တို႔ သည္ ထိုေနရာလုပြဲ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။