နန္ခ်မ္းျမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ မီးရွဴးမီးပန္းျပသပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-28 11:00:40  

    တရုတ္ က်န္းရွီးျပည္နယ္ နန္ခ်မ္းျမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ မီးရွဴးမီးပန္း ျပသပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ လွပေသာ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ားက ညေကာင္းကင္ကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစခဲ့သည္။