ခရီးသည္မ်ား ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးရန္အတြက္ ခ်ံဳခ်င့္ ခ်န္စီမင္ တံတားၾကီးကို ထပ္မံပိတ္ထား

(GMT+08:00)2023-01-28 11:02:06  

ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ရိုးရာနွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္၏ ဆ႒မေန႔ ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပစြာ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးနိုင္ရန္အတြက္ ညပိုင္းတြင္ ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႔ ခ်န္စီမင္ တံတားၾကီး၏ ယာဥ္သြားလာမႈကို ထပ္မံပိတ္ထားခဲ့သည္ဟု သတင္းအရသိရ ပါသည္။