ၾကယ္တံခြန္ တစ္စင္း ေျမကမၻာသုိ႔ ဦးတည္ၿပီး ပ်ံသန္းလာေန၊လူသားမ်က္စိျဖင္႔ ျမင္နုိင္

(GMT+08:00)2023-01-28 10:56:58  

   ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္က ၾကယ္တံခြန္ NEOWISE နွင္႔ ၂၀၂၁ ခုနွစ္က ၾကယ္တံခြန္ Leonard  ၿပီးေနာက္ C/2022 E3 အမည္ ေပးထားသည္႔ ေနာက္ ၾကယ္တံခြန္ တစ္စင္းက ေျမကမၻာသုိ႔ ဦးတည္ၿပီး ပ်ံသန္းလာေနသည္ဟု နကၡတၱေဗဒပညာရွင္က ေၾကညာခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   ၾကယ္တံခြန္ အမ်ားစုသည္ အနည္းငယ္ ေမွာင္မဲၾကတာမို႔ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္က ၾကယ္တံခြန္ NEOWISE ကဲသုိ႔ေသာ လူသားမ်က္စိျဖင္႔ ျမင္နုိင္သည္႔ ၾကယ္တံခြန္မ်ိဳးသည္ လြန္စြာ ရွားပါးသည္ဟု သိရပါသည္။