ေႏြဦးပြဲေတာ္အၿပီး ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ အျပန္ခရီးသည္ အမ်ားဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00)2023-01-28 15:23:20  

ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔သည္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အားလပ္ရက္၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အၿပီး ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ အျပန္ခရီးသည္   အမ်ားဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပူးတြဲကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး အထူးအဖြဲ႔၏ စာရင္းအရ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ မီးရထား၊ ကားလမ္း၊ ေရေၾကာင္းနွင္႔ ေလေၾကာင္းတို႔မွ ခရီးသည္ သန္း ၇၈၀ ေက်ာ္ ပုိ႔ေဆာင္ ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။