တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ပဥၥမေန႔တြင္ ဓနနတ္ကုိ ဆီးႀကိဳၾကသည္

(GMT+08:00)2023-01-27 15:09:29  

  ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ေႏြဦးပဲြေတာ္၏ ပဥၥမေန႔ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယင္းေန႔တြင္ ထမင္စားပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဓနနတ္ကုိ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ ဆုိင္မ်ားသည္လည္း ယင္းေန႔ နံနက္ေစာေစာပုိင္းတြင္ ေျဗာက္အုိးမ်ား ပစ္ေဖာက္ၿပီး ဓနနတ္ကုိ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။