ေဟာင္ေကာင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္တင္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္းတြင္ သေဘၤာသား ၈ဦး ေသဆံုးသည္ဟု အတည္ျပဳ

(GMT+08:00)2023-01-27 15:03:32  

ေဘက်င္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဖူခူအုိကာဆုိင္ရာ တရုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ လြိေကြ႔ကၽြင္ သည္ ေဟာင္ေကာင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုန္တင္ သေဘၤာ တစ္စင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂါဆာကီခရုိင္ ဂုိတုိ ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ CGTN အင္တာဗ်ဴးကို လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ လြိေကြ႔ကၽြင္ က သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ကြန္ရႊမ္ရြတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးတို႔အေနႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖူခူအုိကာဆုိင္ရာတရုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ နာဂါဆာကီခ႐ိုင္ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးတို႔ပူးေပါင္းျပီး ၂၄နာရီဆက္တိုက္ အင္အားအျပည္႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးရာ၌ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္အထိ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ခဲ့ရသည့္ သေဘၤာသား ၁၃ ဦးအနက္ ၅ ဦးက အသက္အႏၱရာယ္မရွိကာ ယင္းအနက္ တရုတ္သေဘၤာသား၄ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ သေဘၤာသား ၈ ဦးသည္ ေသဆံုးသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ တရုတ္သေဘၤာသား ၆ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။