ယြမ္မင္ယြမ္ ဥယ်ာဥ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲတြင္ "Bingxi"ေခၚ ေတာ္ဝင္ ေရခဲကစားျခင္း ျပန္ေပၚလာသည္

(GMT+08:00)2023-01-27 15:07:18  

ယခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း ေဘက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ယြမ္မင္ယြမ္ ဥယ်ာဥ္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကို က်င္းပၿပီး ေစ်းမ်ားရွိသလုိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေရခဲႏွင့္ ႏွင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ပထမေန႔မွ ဆဌမေန႔အထိ ကြၽမ္းက်င္ေသာေရခဲစကိတ္သမားမ်ားသည္ ယြမ္မင္ယြမ္ ရွိ ဖူဟုိင္ ေရခဲျပင္ကြင္းတြင္ "Bingxi"ေခၚ ေတာ္ဝင္ေရခဲကစားျခင္းကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ကာ ခ်င္းမင္းဆက္ေခတ္က ေတာ္ဝင္ေရခဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ခမ္းနားေသာျမင္ကြင္းကို ခံစားၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။