တရုတ္ႏုိင္ငံေဒသအရပ္ရပ္တြင္ ႐ိုးရာနွစ္သစ္ကူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-27 15:08:10  

ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံေဒသအရပ္ရပ္တြင္ ႐ိုးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပၾကၿပီး ႏွစ္သစ္ကူး၏ ျပင္းျပေသာ အရသာကို ခံစားႏိုင္ရန္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။