ကန္စြန္းဥေသးေသးေလးနဲ႔ ခ်မ္းသာလာေအာင္ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ

(GMT+08:00)2023-01-26 22:55:19  

ကန္စြန္းဥေသးေသးေလးနဲ႔ ခ်မ္းသာလာေအာင္ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ။ က်န္းရွီးျပည္နယ္ ဖန္ကူစန္းၿမိဳ႕နယ္ကေန ထြက္ရွိတဲ့ ကန္စြန္းဥေတြဟာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သလို ေဒသခံျပည္သူေတြက “ေပါင္းျခင္း၊ ေနလွန္းျခင္း ထပ္တလဲလဲ သုံးႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့” ႐ိုးရာျပဳလုပ္နည္းကို အစဥ္အၿမဲလိုက္နာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကန္စြန္းဥေျခာက္ကို လွီးျဖတ္ၿပီး ေပါင္းတာ နဲ႕ ေနလွန္းတာေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္လိုက္တာနဲ႔ ခ်ိဳေမႊးေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ကန္စြန္းဥရဲ႕ မူလအရသာ မျပတ္သြားတဲ့ ကန္စြန္းဥေျခာက္ကို ျပဳလုပ္ရရွိပါတယ္။