ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံနုိင္ငံမ်ား ဘုံအဖဲြ႔ သတၱမ အၾကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ ဗီဒီယုိမိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-01-26 12:48:44  

လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံ နုိင္ငံမ်ား ဘုံအဖဲြ႔ သတၱမ အၾကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က အာဂ်င္တီးနားနုိင္ငံ ဗ်ဴနုိေအရီးစ္ ၿမိဳ႔ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံ နုိင္ငံမ်ား ဘုံအဖဲြ႔ အလွည္႔က် သဘာပတိနုိင္ငံ အာဂ်င္တီးနားနုိင္ငံ သမၼတ Fernandez  ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗီဒီယုိပုံစံျဖင္႔ အစည္းအေဝး၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံံ နုိင္ငံမ်ား ဘုံအဖဲြ႔သည္ ကမၻာ႔ ေတာင္ဘက္ျခမ္းနုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာၿပီး ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အက်ိဳးတူဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တုိးျမွင္႔ေရးနွင္႔ ေဒသတြင္း တေျပးညီျဖစ္မႈ တြန္းအားေပးေရးအတြက္ အေရးႀကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံေဒသတြင္း တေျပးညီျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေထာက္ခံၿပီး လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံ နုိင္ငံမ်ား ဘုံအဖဲြ႔နွင္႔ ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးကုိ လြန္စြာ အေလးထားေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ လက္တင္အေမရိကနွင္႔ ကာေရဘီယံ နုိင္ငံမ်ားနွင္႔ ဆက္လက္ အျပန္အလွန္ ကူညီေထာက္ပံ႔ၿပီး ပုိမုိ သာယာလွပေသာ အနာဂတ္ေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေဆာက္လုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။