၂၀၂၃ ခုနွစ္ တြင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးသြားမည္ဟု ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာမွ ခန႔္မွန္း

(GMT+08:00)2023-01-26 12:46:14  

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဒု အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ လီကြ်င္းဟြာသည္ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌ က်င္းပသည့္ (၂၀၂၃ ခုနွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအေျခအေနနွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္) အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။

ကုလသမဂၢသည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က  (၂၀၂၃ ခုနွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး အေျခအေန နွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္) အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ျပီး၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရး တိုးတက္ မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္  ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၂၃ ခုနွစ္မွာေတာ့  ၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။