ရုိမန္တစ္က်ေသာ ညေကာင္းကင္ကို အတူၾကည့္ၾကရေအာင္

(GMT+08:00)2023-01-25 13:44:49  

၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ဒုတိယေန႔တြင္ ပီကင္းျမိဳ႔၏ ညေကာင္းကင္ယံတြင္  ၾကယ္၂လံုးသည္ လကမၻာကို လိုက္ပါေနပံု ႐ႈခင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႐ွင္းက်န္း ေဝလီခ႐ိုင္႐ွိ ကြင္းျပင္မ်ားေပၚတြင္ ဂ်ဴပီတာ၊ ဗီးနပ္စ္၊ ေစတန္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ လတို႔၏ "ၾကယ္ငါးပြင့္" ရႈခင္းေပၚထြက္လာသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရပါသည္။