ခ်ဳန္ခ်င္႔ၿမိဳ႕ရိွ Hongyadong

(GMT+08:00)2023-01-25 13:39:36  

တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ဳန္ခ်င္႔ၿမိဳ႕ရိွ Hongyadong ရႈခင္းသာေနရာ၌ မီးပံုးမ်ား လင္းေနၿပီး မဂၤလာရိွသည္႔ ေႏြဦးပဲြေတာ္ အေငြ႔အသက္ ကို ခံစားရသည္။