"ထ်န္းကုန္းပန္းခ်ီျပပြဲ"ကို ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း တ႐ုတ္အာကာသစခန္း၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-01-25 13:46:47  

ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြင္း Shenzhou အမွတ္ ၁၅  အာကာသယာဥ္မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္းတြင္ ထ်န္းကုန္း ပန္းခ်ီျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ ၁၇ ခု ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ လူငယ္မ်ား၏ ပန္းခ်ီကား ၄၀ ကို ျပသခဲ့ပါသည္။