ဂ်ာမနီသည္ ယူကရိန္းအား "Leopard" ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ဂ်ာမနီမီဒီယာဆုိ

(GMT+08:00)2023-01-25 13:46:11  

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ယူကရိန္းအား "Leopard" ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ခြင့္ျပဳမည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဂ်ာမနီသည္လည္း ယူကရိန္းအား "Leopard-2" ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကား စုစုေပါင္း ၁၄ စီးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ဂ်ာမနီမီဒီယာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Scholz သည္ အေမရိကန္သမၼတ Biden ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီးေနာက္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ၿခင္း ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္သည္လည္း ၎၏ကိုယ္ပိုင္ M1 Abrams ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကားမ်ားကို ယူကရိန္းသို႔ ေပးအပ္မည္ဟု သိရသည္။