ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ ယုန္ႏွစ္ပထမဆံုးအၾကိမ္ဆီးႏွင္းက်ျပီး ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္

(GMT+08:00)2023-01-24 12:30:52  

     ဇန္နဝါရီလ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းျမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ယုန္ႏွစ္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဆီးႏွင္းက်ဆင္းမႈကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားမ်ားသည္္ ယုန္ပုံ၊ နွင္းခဲရုပ္တုပုံ၊ ပန္ဒါပုံႏွင္႔မီးပုံးပုံ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္မွုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ႏွင္းထဲတြင္ အမွတ္တရဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ၾကသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိ ရွိပါသည္။