ဘူကီနာဖာဆိုမွ ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ႔ ဆုတ္ခြာရန္ ဘူကီနာဖာဆို အစိုးရ ေတာင္းဆို

(GMT+08:00)2023-01-24 13:24:51  

 ဘူကီနာဖာဆို အစိုးရသည္ မိမိႏိုင္ငံ၌ တပ္စဲြထားေသာ ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ႔မ်ား ဆုတ္ခြာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘူကီနာဖာဆိုႏိုင္ငံ သတင္းဌာန AIBမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ႔ ဆုတ္ခြာရန္ ၁ လ အခ်ိန္ ရိွေၾကာင္း သတင္းအရင္းအျမစ္ကို ကိုးကား ၍ AIBက ေရးသားသည္။

          ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဘူကီနာဖာဆို အစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး အတည္ျပဳေသာ သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ႔ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား ဘူကီနာဖာဆိုႏိုင္ငံ၌ တပ္စဲြခြင္႔ျပဳသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ျပင္သစ္ ကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္သည္႔ ဘူကီနာဖာဆို၌ ျပင္သစ္အားဆန္႔က်င္မႈမ်ား  ျမင္႔တက္လာေၾကာင္း AIBမွ ၂၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရပါသည္။